Chango Twango 2 Virtual Bass (DI)

  • Sale
  • Regular price $19.99


Chango Studios Twango 2 DI

Includes: Twango Bass DI

Demo Sound

https://www.youtube.com/watch?v=wMVwAQdHJkI