Chango Twango Bass Virtual Bass

  • Sale
  • Regular price $19.99


Chango Studios Twango Bass Native Kontakt Instrument which can be heard on several Chango records.

Includes: Chango Twango Bass .NKI

Demo Sound

https://www.youtube.com/watch?v=wMVwAQdHJkI